Blog

Czy korepetycje są tylko dla słabszych uczniów?

Myśląc o korepetycjach, często kierujemy się stereotypem sugerującym, że są to zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy nie radzą sobie z przyswojeniem materiału i potrzebują wsparcia. Często tak właśnie jest, jednak trzeba pamiętać, że korepetycje są czymś znacznie więcej niż zajęciami wyrównawczymi.

Kto może korzystać z korepetycji?

Najczęściej decydujemy się na korepetycje, kiedy pojawiają się problemy z nauką w szkole. Nie wszyscy rodzice mają kompetencje, by stać się nauczycielami swoich dzieci, dlatego korzystają z doświadczenia i umiejętności korepetytorów. To świetny pomysł, bo korepetycje umożliwiają dzieciom zrozumieniem materiału przerabianego w szkole i nadrobienie zaległości. Trzeba jednak pamiętać, że korepetycje są przeznaczone także dla zdolnych uczniów, którzy chcą pogłębiać wiedzę w danej dziedzinie, na przykład przygotowując się do olimpiad, czy egzaminów, a także, by szlifować własne umiejętności, co zaowocuje w przyszłości. Korepetycje nie są więc zajęciami przeznaczonymi wyłącznie dla tych uczniów, którzy mają problemy w szkole. Przeciwnie, są dla wszystkich, także dla dzieci i młodzieży zdolnej. Umożliwiają im poszerzenie horyzontów wiedzy i lepsze przygotowanie do dalszych etapów edukacji.

Zalety uczęszczania na korepetycje

Korepetycje to przede wszystkim sposób na indywidualne podejście do każdego ucznia, zarówno tego, który musi nadrobić zaległości, jak i zdolnego, chcącego poszerzyć swoją wiedzę. W niewielkich grupach jest to możliwe, gdyż nauczyciel może na bieżąco monitorować postępy uczniów, a także dostrzegać i tłumaczyć wątpliwości. Często w większych grupach uczniowie niechętnie zadają pytania, bojąc się ośmieszenia, co w małych grupach rzadko się zdarza, także ze względu na możliwość moderowania zachowania grupy przez nauczyciela. Przebywanie w grupie rówieśniczej korzystnie wpływa na przyswajanie wiedzy i motywuje uczniów do jej poszerzania.

Nie tylko zatem słabsi uczniowie mogą korzystać z korepetycji. Także uczniowie zdolni i o przeciętnych umiejętnościach na korepetycjach poszerzą swoje kompetencje i utrwalają wiedzę, co z pewnością będzie miało korzystny wpływ na ich dalszą edukację.

Rekrutacja ruszyła! Zapraszamy do zapisania się na kurs matematyki poprzez kontakt telefoniczny lub email!
Karta zgłoszeniowa