Program nauczania IV – VI

Klasy IV i VI *

1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym.
2. Działania na liczbach naturalnych.
3. Liczby całkowite.
4. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
5. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
6. Elementy algebry.
7. Proste i odcinki.
8. Kąty.
9. Wielokąty, koła i okręgi.
10. Bryły.
11. Obliczenia w geometrii.
12. Obliczenia praktyczne.
13. Elementy statystyki opisowej.
14. Zadania tekstowe.

Rekrutacja ruszyła! Zapraszamy do zapisania się na kurs matematyki poprzez kontakt telefoniczny lub email!
Karta zgłoszeniowa

strzala