Program nauczania VII – VIII

Strona główna » Lekcje z matematyki » Program nauczania VII – VIII

Dla młodzieży uczestniczącej w ostatnich klasach szkoły podstawowej oferowane są kursy obejmujące program nauczania na poziomie VII i VIII klasy. Zajęcia są zgodne z materiałami podstawy programowej, określonej według wymogów CKE. Poniżej wymienione zostały wszystkie działy, które są realizowane podczas dodatkowych lekcji. Zachęcam serdecznie do sprawdzenia oferty.

Zapewniam, że podczas kursu każdy uczestnik będzie umiał nie tylko poprawnie zastosować wyuczone reguły, ale również rozwinie umiejętność logicznego myślenia, co pozwoli na właściwe interpretowanie danych i działań matematycznych. Zapraszam do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o prowadzonych zajęciach.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest jednym z ważniejszych egzaminów – obok matury z matematyki – weryfikujących wiedzę. Jego zaliczenie z bardzo dobrym wynikiem umożliwia kontynuację nauki w renomowanych szkołach. Z tego powodu warto poświęcić czas na wcześniejsze przygotowanie. Oprócz realizacji podstawy programowej kurs w Akademii Ucznia skupia się na zadaniach i działaniach sprawiających najwięcej trudności uczniom. Każdy uczestnik moich zajęć może liczyć na indywidualne podejście – zwłaszcza w sytuacjach, gdy dana tematyka jest niezrozumiała i problematyczna.

Klasy VII i VIII *

1. Potęgi o podstawach wymiernych.
2. Pierwiastki.
3. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.
4. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich.
5. Obliczenia procentowe.
6. Równania z jedną niewiadomą.
7. Proporcjonalność prosta.
8. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie.
9. Wielokąty.
10. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.
11. Geometria przestrzenna.
12. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.
13.Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.
14. Długość okręgu i pole koła.
15. Symetrie.
16. Zaawansowane metody zliczania.
17. Rachunek prawdopodobieństwa.

Rekrutacja ruszyła! Zapraszamy do zapisania się na kurs matematyki poprzez kontakt telefoniczny lub email!
Karta zgłoszeniowa